logo

Kemi-B og fysik-B

Studiestart- og slutdato: 1 sep 2024 - 30 nov 2024

Adgangskrav: Fysik-C, Kemi-C,

Tilrettelæggelse: Hvis man har brug for at supplere i både kemi på B niveau og fysik-B, så kan man læse disse fag sideløbende over 3 måneder. Pakken er SU-givende i de 3 måneder september, oktober og november. Eksamen afholdes for begge hold i december. Du kan se det samlede skema herunder.

Evt. bemærkning: Undervisningen foregår på Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55 Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e
09.00-09.50 Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e
10.05-10.55 Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e
11.00-11.50 Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e Fy-CB-d/e
12.20-13.10 Ke-CB-d/eKe-CB-d/e Ke-CB-d/e 
13.15-14.05 Ke-CB-d/eKe-CB-d/e Ke-CB-d/e 
14.15-15.05  Ke-CB-d/e Ke-CB-d/e 
15.10-16.00  Ke-CB-d/e Ke-CB-d/e 
16.05-16.55      

Tilrettelæggelse af deltagende hold:

Kemi C - B Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder. Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

Holdet er tilrettelagt med 10 lektioner (a 50 minuttter) om ugen. Som støtte til undervisningen vil der onsdag eftermiddag være et lektieværksted, hvor man kan få hjælp til emnerne af en kemilærer. Undervisningen slutter med udgangen af november og den mundtlige eksamen afholdes i december eller januar måned. Du skal selv medbringe en bærbar computer i forbindelse med undervisningen.
Fysik C - B Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

Holdet er tilrettelagt med 12 lektioner (a 50 minuttter) om ugen. Hertil kommer samlet ca. 10 timers alternativt tilrettelagt undervisning via internettet. Som støtte til undervisningen vil der onsdag eftermiddag være et lektieværksted, hvor man kan få hjælp til emnerne af en fysiklærer. Den mundtlige eksamen afholdes i december eller januar. Du skal selv medbringe en bærbar computer i forbindelse med undervisningen.