logo

Mat-B og fysik-B

Studiestart- og slutdato: 1 sep 2024 - 30 nov 2024

Adgangskrav: Fysik-C, Matematik-C,

Tilrettelæggelse: Hvis man har brug for at supplere i både matematik på B niveau og fysik-B, så kan man læse disse fag sideløbende over 3 måneder. Pakken er SU-givende i de 3 måneder september, oktober og november. Eksamen afholdes for begge hold i december. Du kan se det samlede skema herunder.

Evt. bemærkning: Undervisningen foregår på Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55 Ma-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/e
09.00-09.50 Ma-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/e
10.05-10.55 Ma-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/e
11.00-11.50 Ma-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/eFy-CB-d2/eMa-CB-d/e
12.20-13.10     Fy-CB-d2/e
13.15-14.05     Fy-CB-d2/e
14.15-15.05     Fy-CB-d2/e
15.10-16.00     Fy-CB-d2/e
16.05-16.55      

Tilrettelæggelse af deltagende hold:

Fysik C - B Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

Holdet er tilrettelagt med 12 lektioner (a 50 minuttter) om ugen. Hertil kommer samlet ca. 10 timers alternativt tilrettelagt undervisning via internettet. Som støtte til undervisningen vil der onsdag eftermiddag være et lektieværksted, hvor man kan få hjælp til emnerne af en fysiklærer. Den mundtlige eksamen afholdes i december eller januar. Du skal selv medbringe en bærbar computer i forbindelse med undervisningen.
Matematik C - B Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning. Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

Holdet er tilrettelagt med 12 lektioner (a 50 minuttter) om ugen. Hertil kommer ca. 10 timers alternativt tilrettelagt undervisning via internettet. Som støtte til undervisningen vil der onsdag eftermiddag være et lektieværksted, hvor man kan få hjælp til emnerne af matematiklærere.
Den skriftlige eksamen afholdes i december måned. Den mundtlige eksamen afholdes også i dember måned - evt. i starten af januar
Du skal bruge en bærbar computer i forbindelse med undervisningen.