logo

Holdoplysninger for Dansk A-niveau

Studiestart- og slutdato: 12 aug 2024 - 20 maj 2025

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som dagundervisning med 11,11 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

Undervisningen er tilrettelagt med 10 lektioner a 50 minutter om ugen.
Der afholdes både mundtlig og skriftlig eksamen i eksamensterminen maj-juni.

Betaling: Deltagerbetalingen for dette hold er kr. 550 for kursister uden en videregående uddannelse. Pensionister og efterlønnere tillægges dog et ekstra gebyr på kr. 750,-

Læreplan: HF

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55     da-0A-d
09.00-09.50     da-0A-d
10.05-10.55     da-0A-d
11.00-11.50     da-0A-d
12.20-13.10 da-0A-d da-0A-d  
13.15-14.05 da-0A-d da-0A-d  
14.15-15.05 da-0A-d da-0A-d  
15.10-16.00      
16.05-16.55