Holdoplysninger for Tysk fortsættersprog B-niveau

Studiestart- og slutdato: -

Adgangskrav: G-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som aftenundervisning med 11,85 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Faget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse samt viden og bevidsthed om dets opbygning. Endvidere udvikles evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysksprogede lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Undervisningen er tilrettelagt med 8 lektioner a 50 minutter om ugen..
Der afholdes mundtlig eksamen i eksamensterminen maj-juni 2023.

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55      
09.00-09.50      
10.05-10.55      
11.00-11.50      
12.20-13.10      
13.15-14.05      
14.15-15.05      
15.10-16.00      
16.05-16.55      
17.00-17.50  TyF-0B-a TyF-0B-a 
18.00-18.50  TyF-0B-a TyF-0B-a 
18.55-19.45  TyF-0B-a TyF-0B-a 
19.50-20.40  TyF-0B-a TyF-0B-a 
20.45-21.35      
21.40-22.30