Holdoplysninger for Geografi C-niveau

Studiestart- og slutdato: 18 jan 2023 - 20 maj 2023

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som dagundervisning med 6,67 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv. Geografi benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden, begrebsforståelse og kundskaber udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Faget beskæftiger sig med såvel lokale, regionale som globale mønstre og forskelligheder og deres forklaring. Faget danner udgangspunkt for forståelse og erkendelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser. Faget har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager geografisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Faget giver geofaglig baggrund for stillingtagen til aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold og for uddannelsesvalg.
Holdet afsluttes med eksamen i maj-juni måned.

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55     ge-0C-d/f
09.00-09.50     ge-0C-d/f
10.05-10.55   ge-0C-d/f ge-0C-d/f
11.00-11.50   ge-0C-d/f ge-0C-d/f
12.20-13.10      
13.15-14.05      
14.15-15.05      
15.10-16.00      
16.05-16.55      
17.00-17.50      
18.00-18.50      
18.55-19.45      
19.50-20.40      
20.45-21.35      
21.40-22.30