Holdoplysninger for Dansk A-niveau

Studiestart- og slutdato: 19 aug 2022 - 20 maj 2023

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som dagundervisning med 11,11 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

Undervisningen er tilrettelagt med 10 lektioner a 50 minutter om ugen.
Der afholdes både mundtlig og skriftlig eksamen i eksamensterminen maj-juni.

Betaling: Der er ingen deltagerbetaling, hvis din adgangsgivende gymnasiale eksamen er mindre end 2 år gammel. Herefter er deltagerbetalingen for dette hold kr. 550

Læreplan: HF

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55     da-0A-d
09.00-09.50     da-0A-d
10.05-10.55     da-0A-d
11.00-11.50     da-0A-d
12.20-13.10 da-0A-d da-0A-d  
13.15-14.05 da-0A-d da-0A-d  
14.15-15.05 da-0A-d da-0A-d  
15.10-16.00      
16.05-16.55      
17.00-17.50      
18.00-18.50      
18.55-19.45      
19.50-20.40      
20.45-21.35      
21.40-22.30