Holdoplysninger for Design og arkitektur C-niveau

Studiestart- og slutdato: 18 aug 2021 - 22 dec 2021

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som eftermiddagsundervisning med 6,67 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Fagets genstandsfelt er materielle og immaterielle designprodukter og arkitektur, der ses som resultat af innovative, reflekterede designprocesser. Processen står centralt i faget og ses i et samspil med konkrete situationers krav og muligheder.Design og arkitektur ses som afhængige af tid, sted, kultur og samfund, og viden herom medvirker til at styrke fagets almendannende og studieforberedende dimension. Faget baseres først og fremmest på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Gennem fagets praktiske dimension får eleverne indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designere og arkitekters daglige arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt med 6 lektioner (a 50 minutter) om ugen og slutter i uge 50.
Der afholdes mundtlig eksamen i 50-51 - evt. i uge 1 eller 2.

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55      
09.00-09.50      
10.00-10.50      
10.55-11.45      
12.15-13.05 dea-0C-d/e   dea-0C-d/e
13.10-14.00 dea-0C-d/e   dea-0C-d/e
14.15-15.05 dea-0C-d/e   dea-0C-d/e
15.10-16.00      
16.05-16.55      
17.00-17.50      
18.00-18.50      
18.55-19.45      
19.50-20.40      
20.45-21.35      
21.40-22.30