Holdoplysninger for Historie A-niveau

Studiestart- og slutdato: 1 sep 2021 - 30 nov 2021

Adgangskrav: B-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som eftermiddagsundervisning med 5,56 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Faget historie handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og den øvrige verden, samt hvordan fortid bruges af mennesker. Faget er centralt for elevernes almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger, og giver indsigt i fortidsfortolkningers betydning for både individers og fællesskabers identiteter.

Undervisningen er tilrettelagt med 7 lektioner om ugen, hvoraf den ene er alternativt tilrettelagt.
Der afholdes mundtlig eksamen i december.

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55      
09.00-09.50      
10.00-10.50      
10.55-11.45      
12.15-13.05  HI-BA-d/e HI-BA-d/e 
13.10-14.00  HI-BA-d/e HI-BA-d/e 
14.15-15.05  HI-BA-d/e HI-BA-d/e 
15.10-16.00  HI-BA-d/e   
16.05-16.55      
17.00-17.50      
18.00-18.50      
18.55-19.45      
19.50-20.40      
20.45-21.35      
21.40-22.30