Holdoplysninger for Billedkunst C-niveau

Studiestart- og slutdato: 20 jan 2020 - 20 maj 2020

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som fjernundervisning med 6,67 SU-lektioner om ugen. Randers HF oog VUC

Evt. bemærkning: Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.
I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.
Undervisningen er tilrettelagt son fjernundervisning og slutter ca. 20. maj og den mundtlige eksamen afholdes i maj-juni måned.